Уважаеми клиенти,

От 25 май 2018г. влиза в сила нов Регламент за защита на личните данни в Европейския съюз. В качеството си на администратор на лични данни, „21 Хуука“ ЕООД, с ЕИК 204785059 със седалище и адрес на управление: ПК 1303, гр. София, р-н Възраждане, ул. „Антим I“ № 57, Ет. 1, отговаря на всички изисквания по Регламента.

Ние събираме само тези данни за Вас, които са ни необходими за изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на нашите стоки или услуги, и ги пазим отговорно и законосъобразно.

Вашите лични данни (три имена, електронен адрес, адрес за доставка и телефон) са ни необходими, за да Ви идентифицираме като наш клиент, за да изпълним задълженията ни за продажба и доставка на избраните от Вас продукти или да се свържем с Вас, ако Вие сте пожелали това.

Ако желаете да получите допълнителна информация за това какви видове лични данни пазим, с каква цел, за какъв период, по какъв начин ги обработваме, както и пълна информация за Вашите права при събирането, съхранението и обработката на личните Ви данни, можете да се обърнете към управителя на магазина лично или на електронна поща info@hookahfansclub.com.

С уважение: Матео Илиев, управител

Декларация за поверителност

„21 Хуука“ ЕООД, наричано по-долу „Администратор“, е администратор на лични данни и осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на личните данни (Общ регламент за защита на личните данни) на физическите лица и тяхното обработване. Тази политика има за цел да информира потребителите за събирането, обработването и съхраняването на личните им данни, както и правата които имат в тази връзка.

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование: „21 Хуука“ ЕООД

ЕИК: 204785059

Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Възраждане, ул. „Антим I“ № 57, Ет. 1

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Антим I-ви“ 57

Телефон:  0882 82 33 32

Мейл: info@hookahfansclub.com

Уебсайт: www.hookahfansclub.com

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров № 2

Телефон: 02/9153518

Уебсайт: www.cpdp.bg

Основания за обработка. Цели и принципи. Видове лични данни.

Чл.1. „21 Хуука“ ЕООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни във връзка с използването на сайта и онлайн магазина www.hookahfestbg.com, основавайки се на чл.6, ал.1 от Общия Регламент за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на:

Изрично получено съгласие от Вас като потребител (клиент).

Задължение на „21 Хуука“ ЕООД за изпълнение на договор с Вас.

Спазване на законово задължение.

За целите на легитимните интереси на Администратора.

Чл.2.(1) „21 Хуука“ ЕООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни с цел:

Предоставяне на достъп до онлайн магазина със съдържание, персонализирано и ограничено спрямо критериите, заложени от Вас.

Предоставяне на пълна функционалност за използване на онлайн магазина чрез създаване на профил за осъществяване на поръчка – сключване на договор, както и персонализация на страната по този договор.

Счетоводни цели.

Защита на сигурността.

Изпълнение на договора за изпълнение на съответната услуга.

Изпълнение на задълженията към държавни и общински органи.

С поръчката от hookahfansclub.com ние сключваме с Вас договор за продажба. Основната цел, която събираме и използваме горепосочените лични данни, е да направим възможно изпълнението на този договор – включително изпращането на стоката до Вас.

Възможно е да събираме информация за Ваша информация (Телефон и имейл), посредством гласувания или регистрация в нашия имейл бюлетин.

Имейл адресът и телефонът, който сте ни предоставили, могат да бъдат използвани за целите на директния маркетинг включително, но не ограничено до осъществяне на телефонни обаждания с предложения за покупка на допълнителни стоки или услуги, изпращане на имейл бюлетин, в които случаи правните основания за обработката биха представлявали легитимен интерес съгласно чл. 6, ал. 1, буква “е” на Общия регламент за защита на данните /GDPR/.

Вашите лични данни могат също така да бъдат обработвани, ако държавен орган се нуждае от сътрудничество във връзка с различни официални производства, включително досъдебни, съдебни и административни производства, свързани с искове и спорове на потребители, измами и др.


(2) Администраторът спазва следните принципи, свързани с обработването на лични данни:

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.

Събиране за конкретни легитимни цели, без по-нататъшно обработване по начини, несъвместими с тези цели.

Ограничение, точност и поддържане в актуален вид на Вашите данни.

Идентифициране на субекта на данните за период не по-дълъг от необходимото за изпълнение на целите.

Подходящо ниво на сигурност на данните, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване.

Чл.3. За да Ви предостави ефективен достъп до уебсайта „21 Хуука“ ЕООД събира, обработва и съхранява следните лични данни:

Потребителско име, e-mail адрес и парола, когато се регистрирате, за улеснение използването на услугите на сайта на Администратора.

Имена, адрес, e-mail адрес и телефон при покупка на продукти за регистрирани и нерегистрирани потребители.

Име, e-mail адрес и телефон,адрес когато правите заявка за услуга.

Информация за устройството, от което посещавате сайта, както и демографска информация когато влизате на уеб платформата на „21 Хуука“ ЕООД.

Бисквитки за индивидуализиране на браузера Ви –бисквитки за статистика и функционални бисквитки.

Име, е-mail адрес, телефон и интереси, при попълване на формата за контакт на сайта на „21 Хуука“ ЕООД и изпращане на съобщение до Администратора или при отправяне на запитване за даден продукт или услуга.

Чл.4. Следните операции, за следните цели се извършват от „21 Хуука“ ЕООД с горепосочените лични данни, предоставени от Вас:

(1) Регистрация на клиента в онлайн магазина, платформата и изпълнението на договор за покупко-продажба от разстояние, като целта е да се улесни използването на платформата на „21 Хуука“ ЕООД, като се конфигурира всеки път веднъж обозначения адрес от клиента на „21 Хуука“ ЕООД. Това прави пазаруването в електронния магазин по-лесно и достъпно. Създаването на профил за използване на онлайн магазина или платформата не е задължителна стъпка за поръчката на продукт/услуга и извършването на доставка от страна на „21 Хуука“ ЕООД. За изпълнението на договора за покупко-продажба от разстояние без регистрация на уеб платформата, клиентът предоставя своите имена, адрес, e-mailадрес телефон и се съгласява с общите условия на сайта. Тези лични данни се събират и обработват от Администратора на договорно основание-Регламент (ЕС) 2016/679 , чл.6, ал.1, б).

(2) Когато избран от Вас продукт не е наличен имате възможност да направите запитване като попълните вашите имена, e-mailадрес и телефон. Данните се събират с цел осъществяване на връзка с Вас за предоставяне на услугите, които „21 Хуука“ ЕООД предлага. Тези данни се събират и обработват от Администратора на преддоговорно основание, за предприемане на стъпки по искане от субекта на данните за сключване на договор за покупко-продажба – Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 6, ал.1, б).

(3) Онлайн платформата Ви дава възможност да се свържете и изпратите съобщение до „21 Хуука“ ЕООД, като попълните формата за контакт, която изисква имена, e-mail адрес и телефон, намираща се на сайта на „21 Хуука“ ЕООД. Тези данни се събират и обработват от Администратора на основание негов легитимен интерес за отговаряне на постъпили запитвания от потребителите – Регламент (ЕС) 2016/679, чл.6, ал.1 , е).

(4) „21 Хуука“ ЕООД събира данни чрез бисквитките, които използва. Бисквитките за статистики се използват с цел да помагат на „21 Хуука“ ЕООД да водят статистика как Вие потребителите използвате сайта. Функционалните бисквитки се използват с цел правилно функциониране на сайта и оптималното му използване, като Ви предоставят улеснен достъп до услугите, които уеб платформата предоставя.

Чл.5.(1)„21 Хуука“ ЕООД не събира и не обработва т.н. „чувствителни лични данни“ , в т.ч. данни разкриващи расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации, генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на потребителите.

(2) Личните данни, които се събират през платформата от Администратора са събрани от лицата, за които се отнасят.

(3) Администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения с предоставените му лични данни.

(4) Администраторът не събира и не обработва лични данни за лица под 18 години, освен ако не е на лице изричното съгласие на родителя или настойника на лицето.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл.9. (1) „21 Хуука“ ЕООД ще съхранява Вашите лични данни докато профила Ви в онлайн магазина съществува. След неговото изтриване Администраторът следва да положи необходимите мерки за изтриването на тези данни, без ненужно забавяне и ако законът позволява това.

(2) Данните, предоставени във връзка с направените онлайн поръчки, се съхраняват от Администратора за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на „21 Хуука“ ЕООД, съдебни или административни спорове с потребителите на онлайн магазина. Когато Ваши лични данни се съдържат в счетоводни документи на хартиен или технически носител, които могат да бъдат изискани от „21 Хуука“ ЕООД на законово основание за нуждите на данъчния контрол, срокът за съхранение на тези лични данни ще бъде 10 години.

(3) В случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед на изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на „21 Хуука“ ЕООД, същото е задължено да Ви уведоми за конкретното удължаване на срока и основанието за него.

(4) Данните, предоставени при попълване на формата за контакт на онлайн магазина или при отправянето на заявка към „21 Хуука“ ЕООД се съхраняват за срок от 2 месеца с цел сигурност и облекчаване на последваща комуникация с потребителя, ако не е налице основание за прилагане на по-дълъг срок.

III. Предаване на лични Ви данни

Чл.10. Администраторът използва доставчици на услуги, които извършват определени дейности от наше име. Тези доставчици на услуги може да са разположени както в страни от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, така и в САЩ или други държави по света и да предлагат услуги като обработване на плащания, клиентска поддръжка, изпълнение на поръчки, доставка на стоки, IT услуги, доставчици на имейл услуги, хостване на данни. Нашите доставчици на услуги са задължени по силата на нашите правоотношения и законовите регулации да пазят личните данни, получени от нас, и нямат право да ги използват за други цели, освен за извършване на услугите.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Чл.11. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни.

(1) Ако не желаете част или всичките Ви лични данни да продължават да бъдат обработвани от Администратора за конкретна или за всички цели на обработване, имате правото по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка като попълните форма за оттегляне на съгласие или чрез искане в свободен текст.

Чл.12. Право на достъп и коригиране на данните. Право на възражение.

(1) Вие имате право да поискате и да получите достъп до данните си, свързани с Вас и до информацията отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни от Администратора.

(2) Вие имате право да коригирате неточни или да попълните непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в онлайн магазина или чрез искане до Администратора.

(3) Ако Администратора обработва Вашите лични данни на основание легитимен интерес, Вие имате правото да възразите срещу това обработване във всеки един момент.

Чл.13. Право на изтриване на данните („право да бъдеш забравен“). Право на ограничаване на обработката.

(1) Когато е налице някое от посочените по долу основания, Вие имате право да поискате от Администратора да изтрие част или всички Ваши лични данни, като Администратора има задължение да го направи, без ненужното забравяне.

  • Личните данни се обработват по различен начин от първоначалния.

  • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани.

  • След оттегляне на съгласието Ви за обработване на личните данни и не е налице друго правно основание за тяхната обработка.

  • Личните данни се обработват незаконосъобразно.

  • Вие възразите срещу обработването на личните Ви данни с цел предлагане на услуги свързани с информационното общество.

  • Личните данни се съхраняват и обработват за по-дълъг срок от законово установения и за това Вие не сте дали изричното си съгласие.

(2) Вие имате право да поискате от Администратора личните Ви данни да бъдат обработвани ограничено – за определени цели.

Чл.14. Право на преносимост на данните.

(1) При определени обстоятелства е възможно да имате право да получите своите лични данни, които сте предоставили на Администратора, в структуриран формат, който може да се разчете от машина.

Чл.15. (1) За да упражните правата си по предходните членове, следва да се обърнете към нас или на електронния ни адрес-info@hookahfansclub.com или на адреса, посочен по-горе.

(2) На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители.

Чл.16. „21 Хуука“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на нашия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които същите препращат, се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност.

Чл.17. Право на подаване на жалба пред надзорен орган.

(1) Ако мислите, че правата ви във връзка с личните данни са били нарушени, моля да се свържете с „21 Хуука“ ЕООД за да може Администраторът да намери решение на въпроса.

(2) Може да се свържете и с местните органи по защита на личните данни и да подадете жалба при тях.

В България това е Комисията по защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2

Уебсайт: www.cpdp.bg

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Тел.: 0035929153518

Бисквитки

Чл. 6. Бисквитките са малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета страна бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе на взаимодействието с нашия или други сайтове.

Чл. 7. Видове бисквитки, използвани на нашия сайт:

(1) Функционални бисквитки-Използваме ги, за да можем да запомняме какви настройки в своя профил сте избрали, какви любими продукти сте посочили, какви данни за доставка сте избрали при последната ви поръчка, за да ви препоръчваме продукти, които отговарят на вашите предпочитания и за да събираме и анализираме начина на използването на сайта с цел да подобряваме потребителското изживяване и да ползвате още по-лесно и удобно нашия сайт.

(2) Бисквитки за статистики, които анонимно запомнят компютъра или мобилното Ви устройство, когато посещавате нашите уебсайтове Тези бисквитки помагат за следенето на посещаемостта на нашия сайт, което ни помага да анализираме колко удобно е използването на сайта ни. За целта използваме Google Analytics. Тези бисквитки не ни дават никаква информация за Вашите лични данни. Информацията в тях е анонимизирана. Целта на тези бисквитки е да можем да следим ефективността на услугата ни и да ги подобряваме. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics, e 24 месеца.

Чл. 8. Управление на бисквитките:

(1) Вие можете да управлявате използването на “бисквитки” и да забраните споделянето на информация с партньори, следвайки стъпките по-долу.

Възможно е да спрете използването на всякакви “бисквитки” от браузъра Ви, като промените настройките му за “бисквитки”. Обикновено тези настройки се намират под менюто “Опции”, или “Предпочитания”.Следните линкове може да бъдат полезни (алтернативно може да използвате “Help”/”Помощ” опцията на Вашия браузър.

Настройки за ‘бисквитките’ под Internet Explorer

Настройки на ‘бисквитките’ под FireFox

Настройки на ‘бисквитките’ под Google Chrome

Настройка за ‘бисквитките’ под Safari

Настройка за ‘бисквитките’ под Safari (телефони и таблети)

(2) За повече информация относно употребата на “бисквитки” (cookies) от нашия сайт, можете да се свържете с нас на info@hookahfansclub.com 

Ако направим промени в нашата Политика за защита на личните данни, ще публикуваме актуализирания текст тук и ще посочим датата на последната редакция. Ако промените са важни и съществено изменят практиките ни за защита на Вашите лични данни, ще Ви уведомим чрез други средства, например по имейл или чрез публикуване на уведомление на нашия уеб сайт и/или страниците ни в социалните медии, преди да влязат в сила промените.